24/06/2024

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานกระเช้าสิ่งของ แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานกระเช้าสิ่งของ แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

 

 

เวลา 10.00 น. วันนี้ (22 พ.ค. 67) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญกระเช้าพระราชทาน มอบให้กับครอบครัว สมาชิกเอก วีรพล อับดุลลาลิม สังกัด ชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ (ชุด รปภ.ครู) อำเภอสุคิริน ณ บ้านเลขที่ 122/2 หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

 
สมาชิกเอก วีรพล อับดุลลาลิม เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด ชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ (ชุด รปภ.ครู) ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ ริมถนนสาย 4266 หน้าสนามบอลชุมชนบ้านไอร์ยามู หมู่ที่ 2 ตำบลเกียร์ ออำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
ต่อมา เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม เชิญกระเช้าพระราชทาน มอบให้กับครอบครัว สมาชิกมัซลัญ แซะเฮง สังกัด ชุดคุ้มครองตำบลจวบ (ชุด รปภ.ครู) อำเภอเจาะไอร้อง ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 
สมาชิกมัซลัญ แซะเฮง เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ขณะออกปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนลูโบะเยาะ บริเวณถนนสายเจาะไอร้อง – ยานิง (บ้านยานิง) หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป