15/06/2024

ชลบุรี-เปิดแล้ว! เทศกาลปลาหมึกฯ@หาดจอมเทียน ครั้งที่ 3

ชลบุรี-เปิดแล้ว! เทศกาลปลาหมึกฯ@หาดจอมเทียน ครั้งที่ 3

เย็นวันที่ 24 พ.ค.67 ที่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา น.ส.อุไร มุกประดับทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และนายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายยกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมเปิดงานเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาด ครั้งที่ 3 “Pattaya Squid Fair 2024” Taste of The Sea @หาดจอมเทียน

การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ของรัฐบาลในด้าน Food and Festival ซึ่งนำมาเป็นตัวกำหนดรูปแบบการจัดงานดังกล่าว พร้อมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านความมีชื่อเสียงของอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเกษตรกรชาวประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ผู้จำหน่ายอาหารพื้นเมืองและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าอาหารทะเล

อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีและในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนสร้างกิจกรรมประจำปีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเป็นภาพรวม

ภายในงานด้วย 4 โซน 4 รสชาติ ประกอบไปด้วย โซน Interationnal Food หรือ โซนอาหารนานาชาติ, โซนตลาดปลาที่จะมีวัตถุดิบสดอร่อยมาจากทะเลหมาดๆ ปรุงสดพร้อมให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรสสดๆ, โซน Local Food หรือโซนอาหารท้องถิ่น และโซนของสดซีฟู้ด รวมทั้งโซน Food Truck ที่นำอาหารชั้นเลิศมาให้ลิ้มลอง

พร้อมด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารทะเลมากมายภายในงาน อาทิ การแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบจากปลาหมึกและซีฟู้ด, การแข่งขันกินจุ-กินไว และการแข่งขันตกหมึกทะเล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ การแสดงดนตรีโฟล์กซอง, การแสดงกระบองไฟ, การโชว์เรือลากอวนที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินขึ้นไปจับจ่ายของทะเลได้โดยตรงจากชาวประมง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป