24/06/2024

ปทุมธานี ชาวพุทธในมาเลย์ร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาที่วัดพระธรรมกาย กัวลาลัมเปอร์

ปทุมธานี ชาวพุทธในมาเลย์ร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาที่วัดพระธรรมกาย กัวลาลัมเปอร์

 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้จัดกิจกรรมวิสาขบูชา และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาเลเซีย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 500 คน

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานชาวพุทธในมาเลย์ร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาพร้อมเพรียงไม่เกี่ยงเชื้อชาติ มีกิจกรรมตักบาตร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทอดผ้าป่า จุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธาน ในปัจจุบันการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียมีหลากหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายชาวจีน ลังกา อินเดีย พม่า และไทย และมีวัดและสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง มีพระสงฆ์ไทยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นด้วย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองในประเทศมาเลเซีย

 

ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากร ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งการเข้าวัดฟังธรรม การอาราธนาศีลซึ่งวัดไทยในประเทศมาเลเซียยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมการสอนภาษาไทย การอบรมค่ายพุทธบุตร และการบรรพชาสามเณรบวชพระ ทางคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จึงได้การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาเลเซียเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนชาวพุทธหลายเชื้อชาติที่มีจิตเลื่อมในในพระพุทธศาสนา

 

โดยพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซียช่วยกันเตรียมอย่างประณีตสวยงาม และร่วมพิธีกรรมพร้อมกับ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ผ่านเครือข่าย GBN , DMZ Zoom มีคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ Dhammakaya meditation center of Selangor ร่วมประกอบพิธีกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาเลเซีย.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป