15/06/2024

พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15

พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15

พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 15 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15
ทั้งนี้ คุณนัท-ณัฐวดี พวงสุวรรณ เข้าร่วมซ้อมกับวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ในรูปแบบวงซิมโฟนีออร์เคสตรา โดยมี นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

#นัทณัฐวดี
#คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่15

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป