25/06/2024

นครนายก – กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ณ พัน.ร.รร.จปร.

นครนายก – กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ณ พัน.ร.รร.จปร.

 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 26.พฤษภาคม 2567 ที่สนามหน้ากองบังคับการกองร้อยที่ 1 พันเอกวัชระว่องวิกย์การ ผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2567 ผลัดที่ 1 โดยมีญาติทหารใหม่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้เตรียมนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงสังสรรค์ และไต่ถามความเป็นอยู่ในการที่ลูกหลานเข้ามาทำหน้าที่รับใช้ชาติหลังจากผ่านการฝึก และในวันพร้อมญาติทหารใหม่ได้มีครอบครัวและญาติจำนวนมากเข้าร่วมในงานวันพร้อมญาติทหารใหม่

 

ภายในงานได้จัดการแสดงของทหารใหม่ให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ได้ชมการฝึกบุคคลเบื้องต้น ชมการแสดงมวยไทย ชมการแสดงยิงปืนฉับพลัน ชมการปฏิบัติทางยุทธวิธี และการแสดงมุทิตาจิตของทหารใหม่ พร้อมทหารใหม่ได้พบญาติ

   

ด้วยกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดให้มีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 เพื่อรับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 202 โดยแยกเป็นสังกัดดังนี้เช่น กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 162 นาย โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 19 นาย โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 21 นาย โดยมีภูมิลำเนา 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดน่าน

   

ห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ถึง 12 มิถุนายน 2567 ซึ่งทหารใหม่สามารถปรับสภาพความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหาร ปรับคุณลักษณะและท่าทางของทหาร เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันภายในกรมกองการปลูกฝังให้เป็นผู้ให้เป็นผู้มีจิตใจดีมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ความรักชาติและยึดมั่นการปครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารใหม่จึงจัดให้มีงานวันพร้อมญาติใหม่ขึ้น ณ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผูสื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป