15/06/2024

“ฝึกให้พร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้”

“ฝึกให้พร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้”

 

   

**ทัพเรือภาคที่1 โดย นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1 เป็นประธาน เปิดการฝึก องค์บุคล ข้าราชการ และ ทหารกองประจำการ กองร้อยกองบังคับการทัพเรือภาคที่1 ประจำปี 2567 ในการฝึกประกอบด้วย การควบคุมการยิง เทคนิคการใช้เครื่องยิง การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การต่อสู้ระยะประชิดด้วยมือเปล่า และการฝึกทหารราบ ณ สนามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

     

**เป็นการฝึกเพื่อให้ข้าราชการและทหารกองประจำการ ในสังกัด ร้อย.บก.ทรภ.1 มีความรู้ในวิชาทหารราบ การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย การป้องกันตัว และมีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับทัพเรือภาคที่1 ต่อไป

 

#เทิดทูนสถาบัน_ยึดมั่นระเบียบวินัย_ประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป