13/06/2024

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

❤️ ขอเชิญบุคลากร และผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ วันงดสูบบุหรี่โลก ” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900-10.30 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
❤️ ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ
– สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า
– บทบาทพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
และ…..
– ศาสตร์แผนไทยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองการติดบุหรี่ และการให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน

ขอบคุณค่ะ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป