25/06/2024

ปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

  

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 เวลา 14.00 น. ที่ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระครูปทุมธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาทำ และคณะสงฆ์อำเภอเมืองปทุมธานีร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์

   

โอกาสนี้ นายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นาวาอากาศโท ณภัทรชนน์ ผลศรัทธา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี พันเอกวินัย อภัยกุลชร รอง กอ.รมน. ปทุมธานี ปลัดจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป