15/06/2024

กาฬสินธุ์พสกนิกรสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ แสดงพลังจงรักภักดี ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

ที่วิหารคต พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

มีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ที่พร้อมใจกันใส่้สื้อเหลือง ร่วมกันสวดมนต์พระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยพระเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

ทั้งนี้ ก่อนประกอบพิธี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเจริญจิตภาวนา เจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายพระราชกุศล ความว่า

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำ จ.กาฬสินธุ์ ขอถวายพระพรชัยมงคลจงบังเกิดมีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดพิธีครั้งนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมพิธี และหลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้เข้าร่วมพิธี โดยร่วมกันแจกถุงยังชีพ มีข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชนจำนวน 100 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป