24/06/2024

ร้อยเอ็ด…อำเภอสุวรรณภูมิ เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ ประจำปี 2567 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด…อำเภอสุวรรณภูมิ เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ ประจำปี 2567 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 

วันนี้( 1 มิถุนายน 2567) เวลา 10.10 น. ณ เวทีกลางลานอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Chu Duc Dung (จู ดึ๊ก สุง) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดงาน และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

อำเภอสุวรรณภูมิ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวอำเภอสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการประดับลวดลายบั้งไฟด้วยลายศรีภูมิ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตข้าวปลา อาหาร อันอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองน่าอยู่มีพื้นที่สีเขียวเหมาะแก่การพักผ่อน และเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้ผ่านทาง

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิของทุกปี ได้กำหนดให้วัน เสาร์ – อาทิตย์แรก ของเดือนมิถุนายน เป็นวันจัดงาน ซึ่งในปี 2567 ได้จัดงานขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โดยมีกิจกรรมการแสดงซ้อมรำเซิ้ง การแสดงดนตรีจากโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมึงการประกวดนางไอ่ การประกวดขบวนแห่รำเซิ้งชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และการประกวดบั้งไฟประดับสวยงาม และอีกมากมาย

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป