13/06/2024

(ศรีสะเกษ) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธี การยกฉัตรสุวรรณมาลี สุวรรณมาลิกเจดีย์

(ศรีสะเกษ) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธี การยกฉัตรสุวรรณมาลี สุวรรณมาลิกเจดีย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ วัดจอมพระ ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธาน ในพิธี การยกฉัตรสุวรรณมาลี โดยมี พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 25 พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธี

มี นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุ่มน้อย กล่าวรายงาน สุวรรณมาลิกเจดีย์ (สุ-วัน-มา-ลิ-กะ-เจ-ดี) จำลองจากเมืองอนุราธปุระ (อะ-นุ- ราด-ปุ-ระ) ประเทศศรีลังกา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกของยูเนสโก ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยท่านได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤษ์ และต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ท่าน เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินทรงร่วมพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์จำลอง สุวรรณมาลิกเจดีย์นี้

มีขนาดรอบองค์กว้าง 35 เมตร ยาว 35 เมตร ความสูงถึงยอดเจดีย์ 21 เมตร สถาปัตยกรรม โดยฝีมือช่างชาวศรีลังกา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ ดังนี้ ประเทศไทย ประเทศศรีลังกา ประเทศเมียนมา ประเทศทิเบต ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศลาว และประเทศเนปาล โดยสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายสยามวงศ์ ส่งสมณะทูตขอจาก 9 ประเทศ และคณะศรัทธาชาวไทย เดินทางไปรับพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ อัญเชิญมาให้ประชาชนชาวไทยสักการะ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567

ต่อมาได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดจอมพระ ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2567 และได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุภายในพระเจดีย์ ใน วันที่ 28 เมษายน 2567 โดยประกอบพิธีแบบประเทศศรีลังกา โดยคัดเลือกผู้ที่มีศีลธรรม เป็นผู้แทนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพียง 4 ท่าน ในเวลากำลังสู่รุ่งอรุณ เพราะคติทางศรีลังกา ต้องการให้เทวดามาที่มีศีลบริสุทธิ์ มากกว่ามนุษย์ มาอนุโมทนา และดูแลปกปักรักษาสุวรรณมาลิกเจดีย์แห่งนี้

การก่อสร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์แล้วเสร็จบริบูรณ์ ด้วยงบประมาณ 7,000,000.-บาท (เจ็ดล้านบาท) จากกฐินพระราชทาน จำนวน1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) และจากพุทธศาสนิกชนไทย – ศรีลังกา 5,700,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาท) ฉัตรที่จะอัญเชิญขึ้นสู่ยอดสุวรรณมาลิกิเจดีย์ทำด้วยฝีมือช่างทองชาวศรีลังกา ทำจากทองเหลืองประดับด้วยอัญมณีของประเทศศรีลังกา ส่วนบนยอดเจดีย์เป็นแร่ที่ชาวศรีลังกา เชื่อว่าป้องกันฟ้าผ่าได้ ใช้ประดับยอดสูงสุดของพระเจดีย์ต่างๆ สร้างสุวรรณมาลิกเจดีย์จำลอง เพื่อเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้พุทธบริษัทเดินทางมาสักการะ เพื่อเป็นพุทธานุสสติต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป