15/06/2024

รร.ชุมพล ร่วมกับเทศบาลในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชายหาด วันคล้ายวันพระราชสมภพพระราชินี ฯ

รร.ชุมพล ร่วมกับเทศบาลในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชายหาด วันคล้ายวันพระราชสมภพพระราชินี ฯ

วันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ,เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ,เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ชายหาดเกล็ดแก้ว และชายหาดบางเสร่ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จึงจัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนัก ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ชายหาดบางเสร่ และชายหาดเกล็ดแก้ว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป