13/06/2024

บึงกาฬ-รอง ผวจ.นำหน่วยแพทย์ พอ.สว.และภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

บึงกาฬ-รอง ผวจ.นำหน่วยแพทย์ พอ.สว.และภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 พ.ค.นายนคร ศิริปริญญานันท์ รอง.ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อนำแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สถานบริการสาธารณสุข ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ และตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
นายประเสริฐ บินตะคุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ในนามของหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์ พอ.สว. กล่าวว่า การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ในวันนี้ เป็นการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ห่างไกลสถานบริการสาธารณสุข ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสำราญและหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อมีการเจ็บป่วย จะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลพรเจริญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ ปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ของประชาชน พบว่า ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไข้หวัด โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง ปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟัน เป็นต้น ซึ่งการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนสนใจเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน 32 ราย แบ่งเป็นทันตกรรม 26 ราย แพทย์แผนไทย 15 ราย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 15 ราย รวมประชาชนเข้ารับบริการทั้งหมด 88 ราย และมีเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ประชาชนทุกคน มีความซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพดี ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร โดยทรงจัดให้มีหน่วยแพทย์ พอ.สว.ไปบำบัดความทุกข์จากโรคภัยและดูแลสุขภาพของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา
นอกจากนี้นายนคร รอง.ผวจ.บึงกาฬ นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายมนตรี จารุธำรง นายอำเภอพรเจริญออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยก่อนเริ่มงาน มีพิธีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนในตำบลศรีสำราญ ร่วมในพิธีและเข้ารับบริการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า วันนี้ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และส่วนราชการกว่า 30 หน่วยงาน มาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล และรับฟังปัญหาความต้องการ ของชาวบ้านในพื้นที่ และมอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลในสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลา และสารชีวะพันธุ์ให้กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ และเยี่ยมชมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน มอบพืชผักสวนครัว ตลอดจนการบริการของหน่วยแพทย์ และโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ด้วย .
ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0645960906

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป