19/06/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี เตรียมรับธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

เวลา 08.00 น. วันนี้ (1 ม.ย.67) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เตรียมรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 – 5 มิถุนายน นี้

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตรอพระองค์ท่าน
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ

 

โดยจังหวัดนราธิวาส มีกำหนดรับธงตราสัญลักษณ์ฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 และมีการพักธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขึ้น
ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป