24/06/2024

กาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าสัมพันธ์น้องพี่อนุกูลนารี 58 ปี

พระวชิรญาณวิศิษฐ์ หรือพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เกจิดังภาคอีสาน พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองโรงเรียนอนุกูลนารี ทอดผ้าป่าสามัคคี ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงเรียนอนุกูลนารี

ที่หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระวชิรญาณวิศิษฐ์ หรือพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุกูลนารี นายรุจติศักดิ์ รังษี รอง ผวจ.กาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มอบหมาย ดร.สุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุกูลนารี ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายสายัญ จิตต์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุกุลนารี สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุกูลนารี อดีตผู้อำนวยการ อดีตคณะครูเกษียณ อดีตนักเรียนเก่า คณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันบริจาคและรวบรวมปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติในอนาคต โดยยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทั้งหมด จะนำไปปรับปรุงสาธารณูปโภค ในการดูแลสุขภาพทั้งของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสะอาด ปลอดภัย รวมทั้งนำไปจัดซื้อรถตู้และรถ 6 ล้อ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป