24/06/2024

กำแพงเพชร – ผวจ.กำแพงเพชร นำทุกภาคส่วน ร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”

กำแพงเพชร – ผวจ.กำแพงเพชร นำทุกภาคส่วน ร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”
วันที่ 6 มิ.ย.67 เวลา 07.30 น. ที่วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และชาวพุทธศาสนิกชนร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ” เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่) โดยมีนายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสทำนักงานพระพุทธศาสนาจังวหัดกำแพงเพชร, นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก มีพระอธิการนงค์ กตนาโถ เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม เป็นประธษนสงฆ์

สำหรับโครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ” จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญในวันธรรมสวนะ ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมในพิธีฯ//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป