24/06/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2567

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2567
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมเป็นการประดับเครื่องหมายการเป็นผู้ใหญ่บ้านและมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 ราย ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์การแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุมค่าเทอม ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ดอกเบี้ยคงที่ 0.60 % ต่อเดือนผ่อนนาน 1 ปี สอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ การแนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ได้แก่ นายนฤพล ภูฆัง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจากปกครองอำเภอพบพระ และ น.ส.มาเรียณี ศรีเกิด ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองแม่ระมาด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอแม่สอดกลุ่มงานทะเบียนและบัตร เรื่องการรับรองวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ผ่านมา เรื่องเพื่อทราบ รายงานสรุปการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สอด เรื่องการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เรื่องการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่องแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน เรื่องการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่องโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา 28 ก.ค.2567 เรื่องงานทะเบียนและบัตร และเรื่องอื่นๆ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป