15/06/2024

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือ“กลุ่มเปราะบาง”แปดพันกว่าราย เบาเทาความเดือดร้อน

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือ“กลุ่มเปราะบาง”แปดพันกว่าราย เบาเทาความเดือดร้อน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมคณะฯลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน จำนวน 86 ราย ตามโครงการ“อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567” ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.สุโขทัย พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนด โดยอนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น 8,736 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

   

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี หากหลายๆภาคส่วนให้ความสนใจเข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากหลายๆทาง ก็จะเป็นผลดีของพี่น้องประชาชน ที่จะมีรอยยิ้ม มีความสุขในยามที่ประสบปัญหาทางในการดำรงชีวิต ทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว การเดินทางไปหาหมอ สถานพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ เมื่อได้รับการแบ่งเบาช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ก็จะรู้สึกดีในการถูกแบ่งเบาความเดือดร้อน และอยากให้ผู้เกี่ยวข้องกับระเบียบที่ออกมา ให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาต่อ 1 คนในครัวเรือน ให้สามารถช่วยเหลือมากกว่า 1 รายต่อครัวเรือน เพราะหลายครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนประสบปัญหาเจ็บป่วย หรือต้องถูกช่วยเหลือในด้านที่จำเป็นในข้อกำหนดให้เพิ่มเติมและทั่วถึง

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป