13/06/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ชวนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือน สอบ ครูผู้ช่วย 67

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ชวนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือน สอบ ครูผู้ช่วย 67
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผย ภายหลังจากที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการควบคุมการสอบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง เพื่อทำการสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 กลุ่มวิชาเอก 27 อัตรา มีผู้สมัครเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 2,148 คน ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567
ดังนั้น จึงได้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ ประชาชนอำเภอแม่สะเรียงทุกคน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ สำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนึ้คือโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารอาจจะมีคนเยอะ การจราจรในบางเส้นทางที่เป็นจุดที่ตั้งสนามสอบอาจติดขัด จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวแม่สะเรียง เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและให้ทุกๆคนได้กลับมาเยือนแม่สะเรียงกันอีกครั้ง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป