15/06/2024

ขอนแก่น Young สุข Young ไม่เสี่ยง ชวน 6 โรงเรียน Say NO บุหรี่ พอต และพนัน

ขอนแก่น Young สุข Young ไม่เสี่ยง ชวน 6 โรงเรียน Say NO บุหรี่ พอต และพนัน

 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวน 6 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เสริมภูมิต้านทานบุหรี่ พอต และพนัน ในค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2567 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม, โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์), โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม, โรงเรียนกัลยาณวัตร, โรงเรียนน้ำพองศึกษา และโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เพื่อเน้นให้เยาวชนรู้ทันความเสี่ยงจากบุหรี่, บุหรี่ไฟฟ้า และการพนันทุกรูปแบบ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเด็กเยาวชนมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจนน่าวิตก

 

นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานผู้รับทุนสนับสนุนการจัดค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยง กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ก่อนพาชมต้นยางนาใหญ่ยักษ์อายุนับร้อยปีขนาด 5 – 6 คนโอบ ภายในบริเวณสวนป่ายางนา เขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมเปิดฐานกิจกรรมลงมือทำสบู่ยางนา นวด และทำลูกประคบกับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น

 

นายประพจน์ ภู่ทองคำ หัวหน้าโครงการ “รวมพลัง Young สุข Young ไม่เสี่ยง เพื่อสุขภาวะเยาวชนอีสาน” กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 จุดเน้นค่ายนี้ คือเน้นให้เยาวชนรู้ทันความเสี่ยงจากบุหรี่, บุหรี่ไฟฟ้า และการพนันทุกรูปแบบ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเด็กเยาวชนมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจนน่าวิตก โดยครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบหรี่ และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดฐานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ในรูปแบบที่สนุกสนานโดนใจวัยมัธยม ซึ่งจากเสียงบอกเล่าของคณะครูและนักเรียน และภาพความสนุกในทุกกิจกรรมตลอด 2 วัน 1 คืน ก็ทำให้ทางโครงการฯ รู้สึกดีใจที่ทำถึง โดนใจ ได้ความรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

000000000000000000000000000000000000000000000
ภาพ/ข่าว สมัย ตำแก้ว ยโสธร รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป