15/06/2024

ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูนมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมการเลือก สว. 6 อำเภอ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่ กกต. กำหนดได้อย่างเรียบร้อย

ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูนมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมการเลือก สว. 6 อำเภอ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่ กกต. กำหนดได้อย่างเรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 นาฬิกา นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมการเลือก สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ระดับอำเภอ ณ สถานที่เลือก สว.ระดับอำเภอ ดังนี้
เวลา 09:00 นาฬิกา อำเภอบ้านโฮ่ง
เวลา 10.00 นาฬิกา อำเภอลี้
เวลา 11:00 นาฬิกา อำเภอทุ่งหัวช้าง
มีผลการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

 

อำเภอบ้านโฮ่ง
1.ผู้สมัครฯ จำนวน 68 ราย
2.ผู้มาลงทะเบียน 66 ราย
3.จำนวนกลุ่ม 15 กลุ่ม
3.ไม่ต้องเลือกรอบแรก 12 กลุ่ม
อำเภอลี้
1.ผู้สมัครฯ จำนวน 53 ราย
2.ผู้มาลงทะเบียน 52 ราย
3.จำนวนกลุ่ม 13 กลุ่ม
3.ไม่ต้องเลือกรอบแรก 12 กลุ่ม
อำเภอทุ่งหัวช้าง
1.ผู้สมัครฯ จำนวน 71 ราย
2.ผู้มาลงทะเบียน 70 ราย
3.จำนวนกลุ่ม 19 กลุ่ม
3.ไม่ต้องเลือกรอบแรก 15 กลุ่ม

 

ในวันเดียวกัน นายสันติธรฯ มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ดังนี้
เวลา 09:00 นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ
เวลา 10:00 นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง
เวลา 11:00 นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา

 

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการการเลือก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2567

ผลการดำเนินงาน ผู้อำนวยการการเลือกของแต่ละอำเภอดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ กกต. กำหนดได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตลอดจน โปรแกรมระบบในการบันทึกข้อมูล ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาขัดข้อง..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป