13/06/2024

ปทุมธานี การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครมารายงานตัวลงคะแนนเลือกทั้งในกลุ่ม และข้ามกลุ่มอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปทุมธานี การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครมารายงานตัวลงคะแนนเลือกทั้งในกลุ่ม และข้ามกลุ่มอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสามโคก ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเดินทางมารายงานตัวกันอย่างคึกคัก โดยแสดงหลักฐานในการรายงานตัว จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกในระดับอำเภอได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน เพื่อความถูกต้อง โดยหากกลุ่มใดมีผู้สมัคร หรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องดำเนินการการลงคะแนนเลือกรอบแรก ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม เลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน

 

โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้ สำหรับการนับคะแนนให้นับ ณ สถานที่เลือก หลังปิดการลงคะแนนแล้ว โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกในขั้นต้นของกลุ่มนั้น ถ้าหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับฉลากกันเอง ในกรณีกลุ่มใดมีคะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้สมัครที่ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น โดยมี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์

 

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 533 คน จัดสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ โดยอำเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่หอประชุมจงกลพรหมพิจิตรแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนปทุมวิไล, อำเภอสามโคก ได้แก่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก, อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอธัญบุรี ได้แก่อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี, อำเภอลำลูกกา ได้แก่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองคูคต, อำเภอคลองหลวง ได้แก่ ห้องประชุมวารณ อาคารกรินทร์ ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และอำเภอหนองเสือ ได้แก่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป