24/06/2024

ลำพูน – ผวจ.ลำพูน ตรวจติดตามการเลือก สว. ระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยบรรยากาศการเลือกในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลำพูน – ผวจ.ลำพูน ตรวจติดตามการเลือก สว. ระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยบรรยากาศการเลือกในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย 67 เวลา 09:00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน ในฐานะประธานกรรมการเลือก สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด พร้อมด้วย พล.ต.ต. บุณยวัต เกิดกล่ำ ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวิภาดา รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, นายสมาน กองแก้ว ปจ.ลำพูน, นางชรินทิพย์ ไชยโย ผอ.สนง.กกต.ประจำ จ.ลำพูน และ คณะกรรมการการเลือก สว.ระดับจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ระดับอำเภอ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือก สว.ระดับอำเภอ สถานที่เลือก สว.ระดับอำเภอ หอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองลำพูน ส่วนที่เหลืออีก 6 อำเภอ ได้มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน และ นายโยธิน ประสงค์ความดี รอง ผวจ.ลำพูน ตรวจติดตามฯ เพื่อให้เกิดความสุจริตและความโปร่งใส โดยบรรยากาศการเลือก สว. ของ จ.ลำพูนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ต่อมา เวลา 13:00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน ในฐานะประธานกรรมการเลือก สว.ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายสมาน กองแก้ว ปจ.ลำพูน, นางชรินทิพย์ ไชยโย ผอ.สนง.กกต.ประจำ จ.ลำพูน และ คณะกรรมการการเลือก สว.ระดับจังหวัด ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือก สว.ระดับอำเภอ ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือก สว. สถานที่รับเลือก สว. หอประชุมที่ว่าการ อ.เวียงหนองล่อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

 

สนง.กกต. ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ร่วมสังกตการณ์การนับคะแนนผ่านจอโทรทัศน์ โดยถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องวงจรปิด ณ สถานที่เลือกในการเลือกแต่ละระดับ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไชต์ สนง.กกต. ww.ect.goth แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต(Smart Vote) หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444

 

ทั้งนี้ จำนวนผู้สมัคร สว.ของ จ.ลำพูน ก่อนการตรวจสอบคุณสมบัติฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 661 ราย ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คงเหลือจำนวน 621 ราย ทำให้ผู้สมัครฯ 40 ราย ไม่สามารถเลือก สว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป