15/06/2024

เชียงใหม่-งานประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Chiang Mai Robot Game 2024 @The Pantip Lifestyle Hub

เชียงใหม่-งานประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Chiang Mai Robot Game 2024 @The Pantip Lifestyle Hub

 

พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน ประกวด แข่งขัน หุ่นยนต์ ระดับนักเรียน – นักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ Chiang Mai Robot Game 2024 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ (ชั้น 4) โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและเพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2024 (WRG 2024) ที่ ประเทศสิงค์โปร์

 

กิจกรรม Chiang Mai Robot Game 2024 เป็นเวทีการแข่งขันให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ ได้มีโอกาศประลองความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมและการแก้โจทย์ ฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ( Teamwork) แลและความสามารถ ในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงช่างและการประดิษฐ์และกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ หรือหุ่นยนต์ ในระดับประเทศ

 

โดย การแข่งขัน ทั้งหมด 4 รายการ 1. รายการ SUMO RC 1:1 ( หุ่นยนต์ซูโม่บังคับไร้สาย) แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.ประเภทหุ่นยนต์น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม
2.ประเภทหุ่นยนต์ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
ซึ่งทั้ง 2 ปรเภท แบ่งเป็น 3 รุ่น ย่อย ได้แก่ รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 12 ปี) ), รุ่น Senior (อายุไม่เกิน 19 ปี) และ รุ่น Open (ไม่จำกัดอายุ

 

2. รายการ Football 2×2 Robot (หุ่นยนต์ฟุตบอล 2 ต่อ 2) แบ่งเป็น 1 ประเภท คือ
ประเภทหุ่นยนต์น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม รุ่น Open ( ไม่จำกัดอายุ)

3. รายการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
-ประเภทหุ่นยนต์ไม่เขียนโปรแกรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ย่อย ได้แก่ รุ่น Junior
(อายุไม่เกิน 12 ปี และ รุ่น Senior ( อายุ 13 ถึง 1 9 ปี)
-ประเภทหุ่นยนต์เขียนโปรแกรม แบ่งเป็น 3 รุ่นย่อย ได้แก่รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 12 ปี),รุ่น Senior (อายุ 13 ถึง 19 ปี) และ รุ่น Open (ไม่จำกัดอายุ)

 

4. รายการแข่งขัน หุ่นยนต์ AI รุ่น Open (ไม่จำกัดอายุ)

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรายการ จะได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ พร้อมประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และโล่รางวัล จาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรับรองความสามารถและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ WRG 2024

โดยในการมอบรางวัล นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ, นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ และนายปพน เทพสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

 

นภาพร/เชียงใหม่

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป