24/06/2024

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายจัดโครงการบวชเรียนรู้ธรรมะปรับพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายจัดโครงการบวชเรียนรู้ธรรมะปรับพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า ในช่วงมิถุนายน – ตุลาคม 2567 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดโครงการบรรพชา และอุปสมบท ภาคฤดูฝน – ภาคเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการบวชนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิตเรียนจบแล้ว ภาคฤดูฝน (อุดมศึกษา รุ่น 51) ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2567 2.โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 3 พ.ย. 2567 3.โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) รุ่นภาษาจีน ระหว่างวันที่ วันที่ 1-30 ก.ค. 2567 และ 4.โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 7 – 28 ก.ค. 2567
“เป็นโอกาสดี ที่ได้มีโครงการบรรพชา และอุปสมบท ให้กับเยาวชน และชาวต่างชาติด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการบวชของชายไทยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ให้ผู้บวชได้ฝึกฝนอบรมตนเองโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม ได้มาปฏิบัติสมาธิ อีกทั้ง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้ธรรมะ หล่อหลอมกลมเกลา และปรับพฤติกรรมให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชา และอุปสมบท ภาคฤดูฝน-เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ที่ 1.โครงการบวชนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิตเรียนจบแล้ว โทร.086-077-6000 เว็บไซต์ www.tty072.com 2.โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา โทร.081-538-8867,086-755-0822 3.โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) We Chat ID: danta072 เว็บไซต์ https://zhs.dhammakaya.net/idop และ 4.โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ Line ID : @tty072 โทร.086-077-6000 เว็บไซต์ www.tty072.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-831-1234

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป