21/07/2024

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” ชวนพุทธศาสนิกชนชาวปทุมธานีร่วมใจหล่อเทียนพรรษา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2567

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” ชวนพุทธศาสนิกชนชาวปทุมธานีร่วมใจหล่อเทียนพรรษา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2567

 

   

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เปิดโครงการแสงเทียนสู่แสงธรรม ชาวปทุมธานีร่วมใจหล่อเทียนพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวรรณวรการ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมพิธี

   

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดี ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณศาลหลักเมืองปทุมธานี หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2567 เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2567 ต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน พุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมหล่อเทียนพรรษาได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ในเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองปทุมธานี หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป