20/07/2024

ปทุมธานี “สวนปู่กะย่า เกษตรหลังเกษียณ” โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวานเพื่อสร้าง โดยคณะเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปทุมธานี “สวนปู่กะย่า เกษตรหลังเกษียณ” โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวานเพื่อสร้าง โดยคณะเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนสวนปู่กะย่าฟาร์มคลอง 12 รังสิต- นครนายก ตำบลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานจากสวนปู่กะย่าฟาร์ม คลอง 12 รังสิต-นครนายก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากส้มเขียวหวาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ พร้อมด้วย ดร. ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เจ้าของวิสาหกิจชุมชนสวนปู่กะย่าฟาร์ม คลอง 12 รังสิต-นครนายก คุณสุภา ไทยมานะเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักสนั่นรักษ์ สมาชิกฯ และคณะครูเจ้าหน้าที่วิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ส่วนบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารจากส้มเขียวหวานเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนฮักสนั่นรักษ์ ต่างทยอยมาที่สวนปู่กับย่าฟาร์ม ซึ่งเป็นสถานที่อบรม มีสมาชิกฯ ได้มีการลงทะเบียน จากนั้น คณะวิทยากรนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ ได้พูดคุยและบอกวิธีการแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวาน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์การทำต่างๆ โดยวันนี้มีการแปรรูปอาหาร 3 ชนิดประกอบไปด้วย 1.การผลิตแยมส้ม 2. การผลิตน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ และ 3.การผลิตชาเปลือกส้ม จากส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด และโคงการนี้มีผู้เข้าร่วม บุคคลทั่วไป 40 คนหลังจากวิทยากรอาจารย์ได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเริ่มพิธีแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หลังจากที่ได้ทำแล้ว เป็นที่ชื่นชอบ ของสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และผู้ที่เข้ามาอบรมโครงการ นอกจากจะได้รับความรู้ ในการทำการแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวานแล้วจะได้ยังนำความรู้ในครั้งนี้นำไปทำกิน หรือทำ

การค้าขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัวมีทางหนึ่ง นางสาวสุภา ไทยมานะเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักสนั่นรักษ์ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่าน ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการดีๆ ในชุมชน และขอขอบพระคุณ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ และคณะ ที่ได้นำโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวาน เพื่อสร้างมูลค่เพิ่นให้กับชุมชน และสมาชิกได้ทำการเรียนรู้ ก็เป็นสิ่งดีเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปทำกิน

 

นำไปทำขายต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ สาขาวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสริมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่าน ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เจ้าของรัฐวิสาหกิจชุมชนสวนปู่กะย่าฟาร์ม คลอง 12 ถนนรังสิต-นครนายก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากส้มเขียวหวาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มี กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนฯเข้ามาเรียนรู้ จำนวน 40 ท่าน วันนี้มีการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส้มประกอบไปด้วย 1.การผลิตแยมส้ม 2. การผลิตน้ำพาสเจอร์ไรส์ และ 3.การผลิตชาเปลือกส้ม ส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีของเรานี่เอง มีพี่น้องประชาชนรัฐวิสาหกิจชุมชน ให้ความสนใจในการเรียนรู้ เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกให้ความตั้งใจในการเรียนรู้ และกระผมอยากให้ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนได้นำความรู้ที่ได้เรียนในครั้งนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

ด้าน ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เจ้าของวิสาหกิจชุมชนสวนปู่กะย่าฟาร์มคลอง 12 รังสิต-นครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้นำโครงการดีๆเข้ามาในชุมชน และขอขอบพระคุณคุณสุภา ไทมานะเดชประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักสนั่นรักษ์และสมาชิกทุกท่าน ทางสวนปู่กะย่าฟาร์ม มีความยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักสนั่นรักษ์ และทีมงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำเกิดประโยชน์ภายในชุมชน ทำให้สมาชิกในชุมชนได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร จากส้มเขียวหวาน สามารถนำไปแปรรูปอาหารได้หลายชนิด โดยได้รับการเรียนรู้จากวิทยากร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยตรง ถือว่าเป็นสิ่งดีในชุมชน สุดท้ายนี้กระผม ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงมีแต่ความสุข เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย และพบกับใหม่ในโครงการหน้า ขอบพระคุณครับท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป