22/07/2024

ปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

 

   

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ ลูกสาวของ ครอบครัวนายอำนวย วิทยา เจ้าของบ้าน บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จากการประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

   

โดยมีบุตรสาวของนายอำนวยเป็นผู้แทนรับมอบ ในการนี้ ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ยังความรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป