20/07/2024

กาฬสินธุ์ชื่นชมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจ

สังคมชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงความยินดีกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสได้รับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ทั้งในระดับกรม ระดับดีมาก และระดับดี จำนวน 18 คน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2567 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธานี โดยมีนางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ ใน “พิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566” โดยมีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ทั้งในระดับกรม ระดับดีมาก และระดับดี จำนวน 18 คนอีกด้วย

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “เด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด และเป็นความหวังที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2502 ในข้อ 2 ความว่า เด็กมีความสำคัญมาก จึงควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย เมื่อเด็กกระทำผิดจึงไม่ควรลงโทษแบบเดียวกับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ เพราะเด็กมีความผิดด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเป็นเพราะสถานการณ์ สภาวะแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ บีบบังคับ เช่น ความยากจน ทำให้เด็กต้องลักขโมย การคบเพื่อน ถูกหลอก ถูกชักชวน ให้เสพยาเสพติดจนกระทั่งถูกจับในที่สุด จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่า ความผิดที่เด็กกระทำนั้นแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่กระทำโดยมีเจตนา ดังนั้น การช่วยเหลือเด็กที่กระทำจึงจำเป็นต้องมีความพิเศษและแตกต่างจากผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กสามารถกลับตัวกลับใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับสู่สังคม เพื่อให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ

“เป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม มุ่งหวังจะปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมและคืนคนดีสู่สังคม โดยบูรณาการความร่วมมือภาคประชาสังคมในการดำเนินงาน ผมเชื่อว่ากรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการประคับประคองและมอบโอกาสที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้กลับไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และขอแสดงความยินดีกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ทั้งในระดับกรม ระดับดีมาก และระดับดี พร้อมทั้งขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป” รมว.ยุติธรรม กล่าว

 


นอกจากนี้ รมว.ยุติธรรม และอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ ใน “พิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566” ประกอบด้วยกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับกรม จำนวน 48 ราย ระดับดีมาก จำนวน 102 ราย และระดับดี จำนวน 258 ราย พร้อมทั้งร่วมรับชมการแสดงโขน ชุด “ยกทัพ” และการแสดงโขน ประกอบเพลง “ตัวร้ายที่รักเธอ” จากผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษธนบุรี และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย จำนวน 6 บูธ ได้แก่ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น โรงพยาบาลราชทัณฑ์ และกรมสุขภาพจิต ตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การบริการเพ้นท์เล็บ และเครื่องดื่มแก่แขกผู้มาร่วมงาน โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

สำหรับการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ ใน “พิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566” ดังกล่าว พบว่ามีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลจำนวน 18 คน ประกอบด้วยกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับกรม 3 คน กรรมการดีเด่น ระดับดีมาก 6 คน และกรรมการดีเด่น ระดับดี 9 คน
โดยกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับกรม 3 คน 1.นางพิกุล เขจรศาสตร์, 2. นางวรรณพา หนุนฐิติพันธุ์, 3.นางกอบกุล จันทร์เล็งโพธิ์, กรรมการดีเด่น ระดับดีมาก 6 คน 1. ดร.นิภา อาจริยาภิบาล, 2. นายนภดล วัฒายุ, 3.นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ, 4.นางสิริกาญจน์ หิรัณย์ชุติภัทร, 5.นางนันทพร ศรีวรารักษ์ และ 6.นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์

 
และ กรรมการดีเด่น ระดับดี 9 คน 1.นางรดา ฉายผาด, 2.นางคิณธนา แสงโคตร์, 3. นางเยาวนา ศรีใคร, 4.นางวัชราภรณ์ แสงฤทธิ์, 5.นางศศิธร ภูสีน้ำ, 6.นายสุริยา ฆารเจริญ, 7.นางณัฐวดี รอดภัย, 8. นางสาวนิตยา โคตาสี และ 9.นายพวงเพชร ศรีตระการ
ทั้งนี้ จากกรณีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล ใน”พิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566″ จำนวน 18 คนดังกล่าว ส่งผลให้สังคมชาวกาฬสินธุ์รู้สึกชื่นชม และร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะบุคคลต้นแบบ ที่ทำหน้าที่เพื่อเด็กและเยาวชนด้วยจิตอาสา และด้วยความทุ่มเท เสียสละ โดยแท้จริง

 

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป