22/07/2024

พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567

พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

   

โดยมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการคิด แก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7
นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ และจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ห้วงวันที่ 1- 4 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อย่างหาที่สุดมิได้

     

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป