21/07/2024

เพชรบูรณ์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น เพชรบูรณ์ 7 ราย

เพชรบูรณ์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น เพชรบูรณ์ 7 ราย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุม ไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566 ใน“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567

โดยมีพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566 ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ผู้แทนองค์กรเครือข่าย และคณะทำงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 658 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมในโครงการ

ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2566 ทั้งหมด 510 ราย แบ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรม 48 ราย กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีมาก 116 ราย และกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีอีก 346 ราย สำหรับ กรรมการสงเคราะห์
สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จากกรมพินิจ ทั้งระดับกรมและระดับดีมาก จำนวน 7 ราย เข้ารับโล่และใบประกาศเกียติคุณ ประกอบด้วย

 

ดีเด่นระดับกรม 1.นายธนะสิทธ์ แต้ไชยวิวัฒน์ 2.นายชาติ วิกสิตโกมุท 3.นายศุภชัย คล่องขยัน และดีเด่นระดับดีมาก 1.ว่าทีร้อยตรีธบชล ศิริ 2.นางพรรณพิศ วิทยถารรวงศ์ 3.นางการเกตุ สังเกตดี 4.นายนิมิตร คัชมาตย์
ซึ่ง“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2567” ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายทั้ง การประชุมติดตามการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์ การบรรยายพิเศษ การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ ความสำเร็จ “การขับเคลื่อนงานกรรมการสงเคราะห์” การเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานกับการบูรณาการความร่วมมือ” และพิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 500คน

 

ปัจจุบัน มีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั่วประเทศ จำนวน 2,543คน กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่อยู่เคียงคู่กับกรมพินิจฯ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ และช่วยเหลือกิจการสถานพินิจเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ถือเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพอย่างมากที่จะทำงานร่วมกัน ประคับประคองและมอบโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนที่ก้าวพลาด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้พัฒนาไปเป็นกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป .

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป