23/07/2024

อยุธยา – จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อยุธยา – จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. ณ วัดตูม (พระอารามหลวง) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพสกนิกร เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตักน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รองผู้ว่าราชการ อัญเชิญสาคร บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าสู่พระอุโบสถของวัดตูม พระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอผักไห่/เจ้าอาวาสวัดตูม ตักน้ำจากเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ ใส่สาคร ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัญเชิญสาครน้ำ ส่งต่อ ให้กับ ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อัญเชิญขึ้นรถบุปผชาดไปสู่วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

สำหรับวัดตูม มีแหล่งน้ำสำคัญและสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยจะใช้น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตั้งอยู่ที่วัดตูม บ้านวัดตูม หมู่ที่ 3
ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราชปางมารวิชัย มีลักษณะพิเศษคือพระเศียรตอนเหนือพระนลาฏและพระเกตุมาลาเปิดออกได้ภายในพระเศียรกลวงเป็นบ่อ กว้างลึกลงไปเกือบถึงพระศอ มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลา น้ำเย็นใสบริสุทธิ์และมีรสจืดสนิท ชาวบ้านนับถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประสมยารักษาโรคและประพรมศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูมอยู่ข้างพระโบสถ ตามตำนานกล่าวว่าพระโบสถเป็นสถานที่ทำพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จฯ มาทรงประกอบพระราชพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามที่พระอุโบสถ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระวิสุทธาจารย์เถร (เลื่อง สิริวทุฒโน) วัดประดู่ทรงธรรม ประกอบพิธีลงยันต์และอักขระบนผ้าขาวสำหรับคิดธงกระบี่ธุชและธงพระครุฑพ่าห์ที่พระอุโบสถวัดตูม ชาวบ้านนับถือใช้เป็นที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง และนับถือว่าบ่อน้ำข้างพระอุโบสถเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป