21/07/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยา

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจ.กำแพงเพชร ศูนย์รับบริจาคโลหิตที่ 8และโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนทุกคน รู้จักเสียสละและสร้างจิตสำนึกต่อสังคม โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ จะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตต่อไป ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 152 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 104 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 120 ราย อวัยวะ จำนวน 120 ราย /////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป