22/07/2024

องคมนตรีลงพื้นที่ จ.ยโสธร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

องคมนตรีลงพื้นที่ จ.ยโสธร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาด นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองยโสธร รองผู้บังคับการกรมทหารราบ ที่ 16 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลค้อเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

 

โดยมีการประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว จากองคมนตรี ซึ่งก่อนการประชุมได้เดินชมนิทรรศการ การทรงงาน และองคมนตรีได้ถามถึงการบริหารจัดการป่าไม้ กับ ที่ดิน บริเวณโครงการ ว่า มีการดูแลรับผิดชอบอย่างไร จากนั้นได้มีการประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงาน และนายสมศักดิ์ ทวินันท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 

จากนั้นองคมนตรี ได้กล่าวแนะนำแนวทางการพัฒนาโครงการโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้กล่าวถึงการประวัติการจัดทำโครงการดังกล่าว ว่า โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีขึ้น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ปัจจุบันพระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีได้มีพระราชดำริ ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พิจารณาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จึงได้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งเสร็จจากการประชุมองคมนตรีได้พบปะประชาชน และเดินชมการจัดแสดง งานประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นบ้านตามฤดูการ อาทิ เช่น ไข่มดแดง เห็ดป่า แม่เป้ง เป็นต้น สุดท้าย

 

ชัยยะยโสธรรายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป