22/07/2024

นราธิวาส-ฝ่ายปกครองนราธิวาส เดินหน้าจับกุมผู้ลักลอบขายน้ำต้มใบกระท่อมผสมยาแก้ไอ ให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.เมือง

นราธิวาส-ฝ่ายปกครองนราธิวาส เดินหน้าจับกุมผู้ลักลอบขายน้ำต้มใบกระท่อมผสมยาแก้ไอ ให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.เมือง

 

ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส นำกำลัง อส. ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจสอบร้านขายน้ำกระท่อมตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สั่งการให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส นายอัจฉริยะ เพียรทอง นำกำลัง อส. ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจสอบร้านขายน้ำกระท่อมตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

บ้านเลขที่ ๒๔ ซอยจิตปฏิมา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี นายดอแม (นามสมมุติ) อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ ซ.อุ้มมี ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน พร้อมของกลางจำนวน ๕ รายการ ดังนี้
๑. ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมยี่ห้อ A DAGON ใส่ในขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ขวด
๒. ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมยี่ห้อ DATISSIN ใส่ในขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ขวด
๓. ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมยี่ห้อ A-nadril ใส่ในขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ขวด
๔. น้ำต้มใบกระท่อมใส่ถุงพลาสติกขนาดน้ำหนักถุงละ 600 กรัม จำนวน ๘๐ ถุง น้ำหนักรวม ๕๒.๘ กิโลกรัม
๕. น้ำต้มใบกระท่อมใส่ในขวดพลาสติกขนาด ๑.๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ขวด

 

โดยของกลางลำดับที่ ๑ , ๒ และ ๓ พบวางอยู่บนเคาน์เตอร์บริเวณหน้าบ้าน ของกลางลำดับที่ ๔ แช่อยู่ในลังน้ำแข็งบริเวณข้างเคาน์เตอร์หน้าบ้านและแช่อยู่ในลังน้ำแข็งบริเวณหลังบ้าน และของกลางลำดับที่ ๕ พบถูกแช่อยู่ในลังน้ำแข็งตั้งอยู่ข้างเคาน์เตอร์บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว โดยของกลางลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ผู้ถูกจับกุมได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมจริง โดยผู้ถูกจับกุมได้สั่งซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตในราคาขวดละ ๗๐-๘๐ บาท แล้วแต่ยี่ห้อของยาแก้ไอ แล้วผู้ถูกจับกุมก็จะนำเอาของกลางลำดับที่ ๑,๒ และ ๓ มาเทใส่ขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร เพื่อเตรียมนำมาใช้ผสมกับของกลางลำดับที่ ๔ และ ๕ ซึ่งจะถูกแช่ไว้ในลังน้ำแข็งภายในบ้านหลังดังกล่าว และสำหรับของกลางลำดับที่ ๔ และ ๕ ผู้ถูกจับกุมได้ขายให้กับลูกค้าในราคาถุงละ ๔๐ บาท สำหรับน้ำที่ยังไม่ผสม และราคาถุงละ ๕๐ บาทสำหรับน้ำที่ผสมยาแก้ไอแล้ว ต่อมา จนท.ชุดจับกุมจึงได้ประสานนายอดุล บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ มาร่วมตรวจสอบของกลางลำดับที่ ๑ และ ๒ ว่าเป็นยาแผนปัจจุบันจริงหรือไม่ และผู้ถูกจับกุมเป็นบุคคลผู้มีใบอนุญาตจำหน่ายยาแผนปัจจุบันหรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า ของกลางลำดับที่ ๑ และ ๒ เป็นยาแผนปัจจุบันจริงตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ และผู้ถูกจับกุมไม่ได้เป็นบุคคลผู้มีใบอนุญาตจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม และจนท.ชุดจับกุมได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับกุมทราบ ว่า

 

๑. มียาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอ) ซึ่งเป็นยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐
๒.จำหน่ายอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข(น้ำต้มใบกระท่อม) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๐) พ.ศ.๒๕๖๔ ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศลำดับที่ ๕๒ (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา ๖(๘) ประกอบมาตรา ๕๐ ของ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกจับกุมทราบข้อกล่าวหาดี และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ควบคุมผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลาง พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวน จึงได้นำตัวผู้ถูกจับกุมไปยัง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดนราธิวาส เพื่อทำบันทึกจับกุม โดยผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพทุกข้อหา จึงได้ทำตัวส่ง พนง.สอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป