24/07/2024

เพชรบูรณ์ สมาคมท่องเที่ยว-หอการค้า-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมผนึกกำลังหนุนเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

เพชรบูรณ์ สมาคมท่องเที่ยว-หอการค้า-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมผนึกกำลังหนุนเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

 

ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือของคณะกรรมการ 3 องค์กรภาคธุรกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางสาวจิระณัฏฐา เกียรติกิตติกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวหฤทชญา บุญรอดกลับ เลขาธิการ YECสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายภูวดล อุ่นจันทร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางสาววรรณิภา เด่นโรจน์มณี นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอภิคุณ ทองใจสด รองนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรภัทร แก่นชา รองนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวนันทภัค ไทยขำ เลขาธิการสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมในการหารือเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อ เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวให้มี มูลค่าที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ได้ขอให้ทางหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหัวหอกในการผลักดันเรื่องสนามบินเพชรบูรณ์ใหฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง เพราะจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเคยมีการเปิดใช้ท่าอากาศยานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่เดินทางมาในพื้นที่มาแล้ว และมีสายการบินพาณิชย์ให้บริการมาเป็นระยะๆ แต่ยังมีข้อจำกัดในส่วนต่างๆทำให้ในปัจจุบันสนามบินเพชรบูรณ์ไม่ได้ถูกใช้ในทางพาณิชย์ โดยได้มีการเปิดให้บริการเพียงเที่ยวบินทางราชการ เที่ยวบินฝึกบินของโรงเรียนการบิน และเที่ยวบินส่วนบุคคลเท่านั้น

 

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการมาสัมผัสธรรมชาติและอาหารการกินที่มีอยู่แล้ว โดยการเตรียมหารือกับภาคเอกชนที่จัดงานวิ่งเทรลในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับการแข่งขันให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเหมาะสม ในการจัดอีเวนต์ให้มีน่าสนใจและมีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดวิ่งเทรลในหลายสนามและในห้วงเวลาตามฤดูกาลโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงมองไปสู่การจัดให้เป็นรูปแบบการสะสมแต้ม เพื่อสร้างแรงจูงใจรวมถึงเพิ่มความท้าทายใหม่ๆให้กับผู้เข้าแข่งขันเพื่อคว้ารางวัลสูงสุดของทัวร์นาเมนท์และสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจะมีการหารือกับภาคเอกชนที่จัดการแข่งขันต่อไป

 

ในขณะเดียวกันทางสภาอุตสาหกรรม จะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่งเดินหน้าเรื่องการรับรองเครื่องตรวจ Lab เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ในการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคด้านคุณภาพ และความ ปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่ผู้บริโภคคาดหวัง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการค้าใน ตลาดโลกในปัจจุบัน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เตรียมที่จะร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการในจังหวัด เข้าร่วมจัด Road Show ในโอกาสต่างๆให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ของดีของเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงสถานที่พักและร้านอาหารของจังหวัด สร้างโอกาสและช่องทางในการกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยว เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปในอนาคต

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป