26/07/2024

นราธิวาส-พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส ทุกหมู่เหล่า กว่า 3,000 คน ร่วมขบวนอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาไว้ยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

นราธิวาส-พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส ทุกหมู่เหล่า กว่า 3,000 คน ร่วมขบวนอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาไว้ยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

เพื่อรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทิตา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส โดยเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

 

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา อาสาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และพสกนิกรจังหวัดนราธิวาส กว่า 3,000 คน ร่วมขบวนอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาไว้ยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 เพื่อรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทิตา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส โดยเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ขบวนอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนราธิวาส

 

นำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนนราธิวาส ตามด้วยขบวนธงตราสัญลักษณ์ ฯ และธงชาติไทย จำนวน 72 นาย รถบุษบก และขบวนร่วมอัญเชิญ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ผู้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชน คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน จิตอาสาพระราชทาน 904 ข้าราชบริพารพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา อาสาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส สวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ โดยขบวนเคลื่อนมายังภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

   

เมื่อศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้อัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากรถบุษบก มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บไว้ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และจะอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนราธิวาส ไปรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป