21/07/2024

สุโขทัย-ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สุโขทัย-ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

 

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น.ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลสุโขทัย โดยมีนางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางรัตนาภรณ์ จีนทา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัยร่วมมอบ

   
ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญสมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และพสกนิกรทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป