พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เปิดตัวต้นแบบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า พร้อมอาหาร EV Foods Delivery ต้านโควิด- 19 ขับเคลื่อนขอนแก่นสมาร์ท ซิตี้

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เปิดตัวต้นแบบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า พร้อมอาหาร EV Foods Delivery ต้านโควิด-…

Read More

“Local life” แพลตฟอร์มดิจิทัลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชาว ม.อ. พร้อมหนุน นศ. สู่การเป็นผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็…

Read More

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจโชว์พราว ผลิตภัณฑ์อาชีวะศึกษาสร้างชาติ “ Ubon Art Gallery เดินชอปปิ้ง ชมงานศิลป์ ”

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจโชว์พราว ผลิตภัณฑ์อาชีวะศึกษาสร้างชาติ “ Ubon Art Gallery เดินชอปปิ้ง ชม…

Read More

ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯจัดนิทรรศการ “ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ”(Love Concern of All Humanity Exhibition)สำรวจความคิด พักผ่อนจิตใจ ด้วยนิทรรศการศิลปะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯจัดนิทรรศการ “ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ”(Love Concern of All…

Read More