โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนภายใต้โครงการ “การสืบสานและต่อยอดการทำขนมพื้นบ้านเพื่ออาชีพ”

นราธิวาส-จัดทำโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนภายใต้โครงการ “การสืบสานและต่อยอดกา…

Read More

ชาวใต้เริ่มหันมาปลูกต้นโกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ แซมในสวนยางพารา

สงขลา-ชาวใต้เริ่มหันมาปลูกต้นโกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ แซมในสวนยางพารา   วันนี้ 15 กัน…

Read More

กระบี่-พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนท้องถิ่นกว่า 30000 / เดือน

กระบี่-พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสนองพระราชเสาวนีย์สม…

Read More

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมผลิตผ้าไหมประดิษฐ์ทอมือภูมิปัญญาชาวบ้าน (ชมคลิป)

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองพยอมผลิตผ้าไหมประดิษฐ์ทอมือภูมิปัญญาชาวบ้าน     ผู้สื่อข่าวไ…

Read More

กระบี่-เกษตรกรชาวสวนยางโค่นล้มยางพารา 5 ไร่ ปลูกมัลเบอร์รี่ 5 ไร่ สร้างรายได้ ครึ่งแสนต่อเดือน (ชมคลิป)

กระบี่-เกษตรกรชาวสวนยางโค่นล้มยางพารา 5 ไร่ ปลูกมัลเบอร์รี่ 5 ไร่ สร้างรายได้ ครึ่งแสนต่อเ…

Read More