ลำพูน – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สถานศึกษานำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน

ลำพูน – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา…

Read More

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม   เมื่อวันที่ 2 เมษายน …

Read More

ขอนแก่น – ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี สู่ “อาร์มี่แลนด์” ศูนย์การเรียนรู้ค่ายทหาร ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพั…

Read More

“กวิน​นาถ”​ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรกรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา”โครงการพัฒน่เศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจรเกษตรผสมผสานขุมทองโมมเคล” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรวัตวิถี (ชมคลิป)

“กวิน​นาถ”​ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรกรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา”โครงการพัฒน่เศรษฐกิจหม…

Read More

ตรวจประเมินตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2564 (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ตรวจประเมินตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพ…

Read More