16/06/2024

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ครั้งแรกของโลก EA เริ่มส่งมอบคาร์บอนเครดิตแก่สวิตเซอร์แลนด์จากโครงการ E – Bus ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้ข้อตกลงปารีส Article 6.2 ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย NDC

ครั้งแรกของโลก EA เร...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป