23/07/2024

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น11 มิ.ย. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น11 มิ.. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เขตเลือกตั้งที่ 12อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 13
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

—————————————————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป