22/07/2024

ร้อยเอ็ด…โยมอุปัฏฐากพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง ส่งมอบเงินสด ให้กับพ่อเมืองร้อยเอ็ด เพื่อนำเข้าสมทบกองทุนสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด…โยมอุปัฏฐากพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง ส่งมอบเงินสด ให้กับพ่อเมืองร้อยเอ็ด เพื่อนำเข้าสมทบกองทุนสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันนี้(15 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โยมอุปัฏฐากพระครูปลัดอนุสรณ์ ปภัสสโร (พระอาจารย์ต้อม) วัดท่าสะแบง ส่งมอบเงินสด 1,000,000 บาท ให้กับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุน ในการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้ศรัทธา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับมอบ

โดยตลอดช่วงที่ผ่านมา พระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสสโร และผู้มีจิตศรัทธาหลายภาคส่วน ได้ให้ความเมตตาร่วมบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เกิดจากการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโรนาคราช รวมทั้งได้สนับสนุนหิน ปูน ทราย ในการก่อสร้าง นับได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการรวมพลังความสามัคคี และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างองค์พญานาคให้สำเร็จภายในปี 2566 นี้

ทั้งนี้การสร้างองค์พญานาค เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการก่อสร้างองค์พญานาค การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป