22/07/2024

เพชรบูรณ์ นพค.16 ร่วมกับประชาชนจิตอาสาตำบลป่าเลา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยกันขนย้ายเศษไม้, กิ่งไม้ และใช้รถขุดตักขุดลอกดินโคลนที่กีดขวางสะพานข้ามลำห้วย

เพชรบูรณ์ นพค.16 ร่วมกับประชาชนจิตอาสาตำบลป่าเลา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยกันขนย้ายเศษไม้, กิ่งไม้ และใช้รถขุดตักขุดลอกดินโคลนที่กีดขวางสะพานข้ามลำห้วย
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์  ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยานพาหนะเครื่องจักรกล และจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาตำบลป่าเลา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยกันขนย้ายเศษไม้, กิ่งไม้ และใช้รถขุดตักขุดลอกดินโคลนที่กีดขวางสะพานข้ามลำห้วยบ้านพลำ กีดขวางทางไหลของลำน้ำ ที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมา
  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัย จากน้ำท่วม ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านพลำ กว่า 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6, 8, 9 และ 13 ประชากรรวมกว่า 2,300 คน รวมทั้งสะพานแห่งนี้เป็นทางหลักที่ประชาชน และผู้ป่วย ต้องใช้เดินทางไปรับบริการรักษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลำ เป็นประจำ
ทางด้าน นายประสิทธิ์ มาจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา เผยว่า ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา จึงร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ ปฏิบัติงานร่วมกันจนทำให้พี่น้องประชาชนบ้านพลำทั้ง 4 หมู่ บรรเทาความเดือดร้อน และ อบต.ป่าเลา จะร่วมกับทุกภาคส่วน ป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นโดยเปิดทาง ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรกรรมต่อไป
ราเมธ  บงแก้ว/มนสิชา  คล้ายแก้ว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป