22/07/2024

บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สัมมนาสื่อมวลชน ปตท. ประจำปี 2566”

บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สัมมนาสื่อมวลชน ปตท. ประจำปี 2566”

บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สัมมนาสื่อมวลชน ปตท. ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 ณ อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท โดยมี คุณถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก ประธานจัดงาน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา, สมาคมนักข่าวพัทยา และประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนพื้นที่คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แก่สื่อมวลชน รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาสื่อมวลชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนระหว่างสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานโดยรอบพื้นที่สถานปฏิบัติการของ ปตท.

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Tearm Building, การเข้าชม “ศูนย์เรียนรู้ ป่าในกรุง” ของ ปตท. เที่ยวชมไร่ทองสมบูรณ์ เที่ยวชมอุทยานหลวงปู่ทวดเขาใหญ่ และงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ธีมงาน “คาวบอย&คาวเกิร์ล ปาร์ตี้” ในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง


นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป