19/07/2024

(สุรินทร์)กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ 45

(สุรินทร์)กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ 45

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี นำกำลังพล หน่วยขึ้นตรง จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกองกำลังสุรนารี พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้น ได้ เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ฝ่ายเสนาธิการทหาร ร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ 45 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย พร้อมได้ทำพิธีเบิกเนตร และประดิษฐานพระพุทธรักษานักรบกล้าอีสาน(องค์จำลอง) ขนาด 21 นิ้ว และมอบพระพุทธรักษานักรบกล้าอีสาน(องค์จำลอง)ให้หน่วยขึ้นตรง

โดยมี นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย กองกำลังสุรนารี ได้จัดตั้งตามคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้กองทัพบก จัดตั้งกองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยจากภายนอกประเทศ ตลอดจนการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ในพื้นที่อีสานตอนล่างและได้มอบให้ กองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบ จัดตั้ง กองกำลังสุรนารี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2521 กองกำลังสุรนารี จึงได้ถือเอาวันที่ 16 มิถุนายน 2521 เป็นวันสถาปนากองกำลังสุรนารี มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีภารกิจรับผิดชอบพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร

โดยชายแดนที่เป็นพื้นดิน เป็นเทือกเขาพนมดงรัก ความยาวประมาณ 562 กิโลเมตร พื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นน้ำ เป็นแม่น้ำโขง ความยาวประมาณ 188 กิโลเมตร จากแนวชายแดนเข้ามา 5-10 กิโลเมตร ได้ควบคุมให้เป็นพื้นพี่ป่าไม้ชายแดน ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ป่าสงวน 12 แห่ง และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง พื้นที่ดังกล่าว เป็นต้นกำเนิดลำห้วย และ แม่น้ำสำคัญของภาคอีสานตอนล่าง คือ แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง ชีวิตชาวอีสาน ในปี พ.ศ.2522 กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบให้ กองพลทหารราบที่ 6 รับผิดชอบ แผนงานการรักษาความมั่นคงภายในเพิ่มเติม

โดยจัดตั้งเป็น ทก.พล.ร.6 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ในภาคอีสานตอนล่าง และต่อมาในปี 2526 ได้มีการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทก.พล.ร.๖ จึงเปลี่ยนเป็น กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 รับผิดชอบภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเป็นต้นมา ทั้งนี้ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป