21/07/2024

ชลบุรี-กระทรวงแรงงานเปิดงาน EEC JOB EXPO 2023 มีตำแหน่งงานว่างกว่าหมื่นอัตรา

ชลบุรี-กระทรวงแรงงานเปิดงาน EEC JOB EXPO 2023 มีตำแหน่งงานว่างกว่าหมื่นอัตรา
กระทรวงแทรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดงาน “EEC JOB EXPO 2023” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนได้มีงานทำ โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 12,000 อัตรา และรับสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศอีกกว่า 2,000 อัตรา
วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2566) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งาน “EEC JOB EXPO 2023” ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนได้มีงานทำ โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 12,000 อัตรา สามารบรรจุงานได้ในทันทีจำนวน 2,400 อัตรา และรับสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศอีกกว่า 2,000 อัตรา โดยมี นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมจัดหางาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยภายในงานเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-curve และ New-Curve โดยแบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก ๆ คือ กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมรับสมัครงาน หาคนที่ใช่ ได้งานที่ชอบ กิจกรรมการเปิดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพ EEC กิจกรรมการเสวนาจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยานยนต์สมัยใหม่ โลกอาชีพในอนาคต และการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามาร ทักษะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่รองรับขับเคลื่อนการทำงานอุตสาหกรรมในอนาคต
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีประชากรประมาณ 1,652,015 คน ประชากรแฝงประมาณ 1,500,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชากรวัยกำลังแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 1,069,285 คน และจำนวน 9,409 คนคือผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน อาทิ กำลังว่างงานหรืออยู่ในช่วงรอที่จะทำงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป