26/07/2024

ลำปาง-มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่โรงเรียน ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

ลำปาง-มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่โรงเรียน ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. พลตรีพรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้อำนวย ผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน และต่างมีความปิติยินดี ซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช พระองค์มีพระราชประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำผู้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่า “จะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับ ไปปลูกไว้บริโภค รวมทั้งแบ่งปันผลผลิตภายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อปลูกในรุ่นลูกต่อไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ” สำหรับโรงเรียนที่เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง, โรงเรียนแม่สุกศึกษา อำเภอแจ้ห่ม, โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ, โรงเรียนแม่ทะปริยัติ อำเภอแม่ทะ, โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ อำเภอแม่ทะ,โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา,

โรงเรียนวัดบ้านหม้อ อำเภอห้างฉัตร, โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์ อำเภองาว และโรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล อำเภอเมืองลำปาง เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน 9 ชนิด ประกอบด้วย กระเจี๊ยบเขียว, กระเพราแดง, แตงกวา, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรเบอร์ 1, ถั่วพู, บวบงู, 3 ซอง ,บวบเหลี่ยม, พริกขี้หนูลับแล และ มะเขือเปราะเจ้าพระยา รวมจำนวน 2,280 ซอง การต่อยอดขยายผลหลังจากนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี และ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง จะได้คอยติดตามและประสานความร่วมมือ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แบ่งปันกัน สามารถพึ่งพาตัวเองด้านอาหารได้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป