23/07/2024

ชลบุรี-อพท.3 ร่วมกับเมืองพัทยา และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงานเทศกาล Pattaya Movie on the Beach 2023

ชลบุรี-อพท.3 ร่วมกับเมืองพัทยา และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงานเทศกาล Pattaya Movie on the Beach 2023

ค่ำวันที่ 16 มิ.ย.66 ที่หาดพัทยา บริเวณโค้งดุสิตพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 และ น.ส.ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงานเทศกาล Pattaya Movie on the Beach 2023 อย่างเป็นทางการ

ด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมกับ เมืองพัทยา และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานเทศกาล Pattaya Movie on the Beach 2023 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2566 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนองค์ประกอบเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ตามแนวทางของยูเนสโก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป

สำหรับกิจกรรมจะแบ่งกิจกรรมการเปิดฉายภาพยนตร์ที่น่าสนใจและจากผู้ชนะโครงการพัทยาฟิล์มแคมป์ตลอดทั้งวันรวม 3 รอบ โดยรอบเช้าจัดที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่เพื่อคนพิการพัทยา รอบบ่ายจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา และรอบค่ำจัดขึ้นบริเวณริมทะเล โค้งดุสิตพัทยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป